Partner Serwis jest podstawową spółką operacyjną, należącą do grupy kapitałowej, w której spółką wiodącą jest Grupa Partner z siedzibą w Warszawie. Partner Serwis jest organizacją wielooddziałową, posiadającą swoje lokalizacje w 7 ośrodkach w Polsce. Przedsiębiorstwo zajmuje się świadczeniem kompleksowych usług dla przemysłu, w tym kompleksowym utrzymaniem ruchu, serwisem układów napędowych, remontem maszyn i urządzeń, a także dystrybucją silników elektrycznych. Klientami firmy są przedsiębiorstwa produkcyjne z różnych branż przemysłowych.

Z uwagi na rozproszenie geograficzne, konieczność podniesienia bezpieczeństwa danych oraz potrzebę ujednolicenia funkcjonowania procesów biznesowych w całej Grupie Kapitałowej, Zarząd Grupy podjął decyzję o wymianie i wdrożeniu systemu ERP. Doradztwo w tym zakresie powierzył konsultantom ALDEA.  Usługi doradcze polegały na określeniu specyfikacji wymagań i potrzeb Grupy wobec ERP, przeprowadzeniu procesu wyboru systemu ERP i dostawcy usług oraz wsparciu w negocjacjach warunków umowy.