Przedsiębiorstwo AB Bechcicki to jeden z największych dystrybutorów materiałów budowlanych i wykończeniowych w Polsce, a w przypadku farb i lakierów, jest największym krajowym sprzedawcą tego asortymentu. Firma prowadzi dystrybucję artykułów za pomocą sieci 23 oddziałów w kraju.

Dynamiczny rozwój biznesu oraz plany tworzenia kolejnych oddziałów dystrybucyjnych zmusił Zarząd przedsiębiorstwa do decyzji o wymianie obecnego systemu informatycznego na inny. Obecne rozwiązanie informatyczne przestawało wspierać rozwój biznesu oraz uniemożliwiało podnoszenie sprawności operacji logistycznych. Wybór systemu ERP to złożone przedsięwzięcie, dlatego jego realizację organizacja powierzyła konsultantom ALDEA. Usługi doradcze polegały na określeniu specyfikacji wymagań funkcjonalnych i niefunkcjonalnych wobec ERP, wsparciu w wyborze systemu ERP, wsparciu w wyborze dostawcy usług oraz wsparciu w negocjacjach warunków umowy z dostawcą. Zarząd przedsiębiorstwa był na tyle zadowolony ze wsparcia w wyborze systemu ERP przez ALDEA, że powierzył jej konsultantom wsparcie we wdrożeniu systemu ERP. Usługa wsparcia we wdrożeniu ERP ma na celu skuteczną realizację procesu wdrożenia systemu ERP, tj. od rozpoczęcia analizy wdrożeniowej przez dostawcę ERP, aż do podpisania protokołu zakończenia wdrożenia.