• Poniedziałek - Piątek: 08:00 - 16:00
  • kontakt@aldea.pl

Elektrociepłownia Stalowa Wola S.A.

Opis

Działalność

Produkcja energii cieplnej

Serwisowanie majątku trwałego

Wyzwanie

Obsługa serwisowa bloku gazowo-parowego, o tak dużej złożoności i liczbie składników majątku trwałego, to duże wyzwanie organizacyjne. Trudno sobie wyobrazić, by utrzymanie w ruchu tak złożonej struktury majątku mogło odbywać się bez wsparcia sytemu informatycznego. Zadanie, które postawiono przed konsultantami ALDEA polegało na wyborze systemu informatycznego EAM, z modułem finansowo-księgowym poprzez mapowanie procesów biznesowych oraz ustalenie specyfikacji wymagań systemowych, a dalej wyborze dostawcy usług wdrożeniowych i serwisowych systemu oraz wsparciu w podpisaniu umowy z dostawcą systemu EAM. W ramach umowy dostawca EAM dostarczył również składniki infrastruktury sprzętowo-programowej niezbędnej do uruchomienia systemu.

Przedmiot projektu

Wybór systemu informatycznego

Wybór dostawcy usług towarzyszących

Podpisanie umowy z dostawcą

Eksperci Cyfrowej Transformacji