• Poniedziałek - Piątek: 08:00 - 16:00
  • kontakt@aldea.pl

Doradztwo organizacyjne

Doradztwo organizacyjne

„ALDEA wskazała nam na obszary naszego działania na poziomie organizacji, procesów biznesowych i stanowisk pracy, które powinny ulec poprawie…”

Pan Michał Majnusz

Prezes Zarządu Etisoft Sp. z o.o.

Wdrożenie systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie dotyka przede wszystkim efektywności organizacji i skuteczności prowadzonego biznesu. Ma bezpośredni wpływ na sposób realizacji procesów biznesowych, wykonywanie pracy przez pracowników oraz jakość zarządzania organizacją. Właściwe przygotowanie organizacji do wdrożenia i eksploatacji systemu informatycznego jest fundamentem dalszego doskonalenia i rozwoju.

Obszary doradztwa

Diagnoza stanu organizacji
Więcej
Model usprawnień organizacji
Więcej

Charakterystyka doradztwa

W zakresie tej grupy usług doradczych realizujemy działania diagnozujące obecny stanu funkcjonowania organizacji i na tej podstawie, projektujące model funkcjonowania organizacji z wykorzystaniem systemu informatycznego, obejmujący rekomendację niezbędnych zmian i usprawnień organizacyjnych.

W wyniku realizacji usług doradczych w tym obszarze, przygotowujemy organizację do zmian jej funkcjonowania poprzez wdrożenie i eksploatację systemu informatycznego. Wskazujemy i rekomendujemy konkretne zmiany i usprawnienia, których wprowadzenie przygotuje organizację do skutecznego i efektywnego wykorzystywania systemu informatycznego oraz zabezpieczy przed ewentualnymi zagrożeniami.

Realizacja usług doradczych w tym obszarze polega na diagnozie stanu funkcjonowania organizacji, czyli identyfikacji dysfunkcji, wąskich gardeł i zagrożeń oraz opracowaniu modelu funkcjonowania organizacji z wykorzystaniem systemu informatycznego. Model organizacji uwzględnia usprawnienia zidentyfikowanych niedoskonałości oraz przygotowuje organizację do wyboru i wdrożenia systemu. W tym obszarze stosujemy podejście procesowe i wykorzystujemy narzędzia informatyczne do mapowania oraz optymalizowania procesów biznesowych.

Pozyskanie opinii „eksperta z zewnątrz” nt. obecnego stanu funkcjonowania organizacji oraz jej gotowości do wyboru i wdrożenia systemu informatycznego.

Skorzystanie z doświadczeń wielu innych przedsiębiorstw i organizacji, by nie popełniać tych samych błędów.

Podniesienie poziomu przygotowania pracowników przedsiębiorstwa do wprowadzenia zintegrowanego systemu informatycznego.

Wyznaczenie kierunku zmian organizacyjnych w celu właściwego doboru systemu informatycznego oraz uzyskania największych korzyści z jego wykorzystywania.

Pozyskanie wiedzy i dokumentacji, które w kontaktach z dostawcami systemów informatycznych, umożliwią pracownikom organizacji trzymanie się wyznaczonego kierunku i celów do osiągnięcia.

Eksperci Cyfrowej Transformacji