• Poniedziałek - Piątek: 08:00 - 16:00
  • kontakt@aldea.pl

Diagnoza stanu organizacji

Doskonalenie organizacji jest kluczem do osiągnięcia celów każdego przedsiębiorstwa. Dzisiaj, zdecydowana większość decydentów zdaje sobie sprawę z konieczności podnoszenia efektywności funkcjonowania swojej organizacji, tylko nie wszyscy wiedzą jak to zrobić. W rozwoju każdego przedsiębiorstwa istotne znaczenia ma efektywność organizacji, procesów biznesowych oraz stanowiska pracy.

image

Przygotowując przedsiębiorstwo do wdrożenia i eksploatacji systemu informatycznego, analizujemy sposób jego funkcjonowania. Po pierwsze, by się o nim jak najwięcej dowiedzieć; po drugie, by zidentyfikować i opisać jego specyfikę. Każde przedsiębiorstwo jest inne. Do analizy każdego, podchodzimy bardzo indywidualnie.

Obszary działań

Realizacja usług doradczych w tym obszarze obejmuje szereg działań, pośród których wymienić należy:

Identyfikacja strategii rozwoju

Ustalamy kierunek rozwoju organizacji, jako kierunkowskazu dla działań nad jej usprawnianiem.

Identyfikacja procesów biznesowych

Określamy procesy biznesowe, które będą podlegały analizie i diagnozie.

Analiza stanu procesów biznesowych

Dokonujemy analizy stanu procesów biznesowych pod kątem dysfunkcji, niesprawności i nielogiczności.

Przygotowanie zespołu projektowego

Przygotowujemy zespół projektowy do realizacji projektu. Musimy mówić tym samym językiem.

Mapowanie procesów biznesowych

Odzwierciedlamy na mapach procesów sposób funkcjonowania przedsiębiorstwa. Badamy stan organizacji.

Diagnoza stanu organizacji

Opisujemy stan organizacji, procesów i stanowisk pracy. Wskazujemy obszary, które można usprawnić.

Podstawą usprawnienia przedsiębiorstwa z wykorzystaniem systemu informatycznego jest przeprowadzenie szczegółowej diagnozy organizacji. Diagnozę stanu przedsiębiorstwa przeprowadzamy na poziomie organizacji, procesów biznesowych oraz stanowisk pracy, czyli tzw. zmiennych efektywności.

Celem usługi doradczej w tym zakresie jest postawienie diagnozy stanu funkcjonowania przedsiębiorstwa. Diagnoza umożliwi zastosowanie środków i mechanizmów, które usprawnią funkcjonowanie organizacji. Diagnoza może również odpowiedzieć na pytanie, czy – a jeśli tak, to w jakim stopniu organizacja jest gotowa do uruchomienia nowego systemu informatycznego.

Do przeprowadzenia diagnozy wykorzystujemy holistyczne spojrzenie na przedsiębiorstwo, tzn. analizę jego funkcjonowania na poziomie organizacji (strategia, struktura, zarządzanie), procesów biznesowych (cele, struktura, zarządzanie) oraz stanowiska pracy (cele, struktura, zarządzanie). Daje to możliwość kompleksowego wykazania niesprawności oraz obszarów do usprawnienia.

Pozyskanie niezależnej opinii nt. obecnego stanu funkcjonowania przedsiębiorstwa, czy instytucji na poziomie organizacji, procesów biznesowych i stanowiska pracy.

Uzyskanie odpowiedzi na pytanie „czy, a jeśli tak, to w jakim stopniu organizacja jest przygotowana od wyboru i uruchomienia systemu informatycznego”?

Wykazanie działań i obszarów funkcjonowania organizacji, które powinny podlegać usprawnieniom, a które warto wprowadzić, by realnie skorzystać z uruchomienia systemu informatycznego.

Pozyskanie dokumentacji opisującej stan funkcjonowania organizacji, która może zainicjować realne zmiany w zarządzaniu procesami w przedsiębiorstwie (Business Process Reengineering). Przekazujemy mapy i metryki procesów biznesowych, które mogą podlegać dalszemu wykorzystywaniu i rozwijaniu.

Diagnoza stanu organizacji

więcej
KAEM Sp. z o.o. Sp.k.

KAEM Sp. z o.o. Sp.k.

Diagnoza stanu organizacji, Dystrybucja, Model usprawnień organizacji, Podpisanie umowy z dostawcą, Wybór dostawcy usług towarzyszących, Wybór systemu informatycznego

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Administracja publiczna, Diagnoza stanu organizacji, Model usprawnień organizacji, Wybór dostawcy usług towarzyszących, Wybór systemu informatycznego

Biuro Studiów i Projektów Gazownictwa GAZOPROJEKT SA

Biuro Studiów i Projektów Gazownictwa GAZOPROJEKT SA

Diagnoza stanu organizacji, Model usprawnień organizacji, Podpisanie umowy z dostawcą, Usługi, Wsparcie we wdrożeniu, Wybór dostawcy usług towarzyszących, Wybór systemu informatycznego

EWE energia sp. z o.o.

EWE energia sp. z o.o.

Diagnoza stanu organizacji, Dystrybucja, Model usprawnień organizacji, Podpisanie umowy z dostawcą, Wybór dostawcy usług towarzyszących, Wybór systemu informatycznego

Centrostal Łódź S.A.

Centrostal Łódź S.A.

Diagnoza stanu organizacji, Dystrybucja, Model usprawnień organizacji

WIŚNIOWSKI Sp. z o.o. S.K.A.

WIŚNIOWSKI Sp. z o.o. S.K.A.

Diagnoza stanu organizacji, Model usprawnień organizacji, Podpisanie umowy z dostawcą, Przemysł, Wybór dostawcy usług towarzyszących, Wybór systemu informatycznego

Spółdzielcza Mleczarnia Spomlek

Spółdzielcza Mleczarnia Spomlek

Diagnoza stanu organizacji, Model usprawnień organizacji, Przemysł, Wybór systemu informatycznego

PROJPRZEM S.A.

PROJPRZEM S.A.

Diagnoza stanu organizacji, Model usprawnień organizacji, Podpisanie umowy z dostawcą, Przemysł, Wsparcie we wdrożeniu, Wybór dostawcy usług towarzyszących, Wybór systemu informatycznego

JM elektronik Sp. z o.o.

JM elektronik Sp. z o.o.

Diagnoza stanu organizacji, Model usprawnień organizacji, Podpisanie umowy z dostawcą, Przemysł, Wybór dostawcy usług towarzyszących, Wybór systemu informatycznego

Etisoft Sp. z o.o.

Etisoft Sp. z o.o.

Diagnoza stanu organizacji, Model usprawnień organizacji, Podpisanie umowy z dostawcą, Przemysł, Wsparcie we wdrożeniu, Wybór dostawcy usług towarzyszących, Wybór systemu informatycznego

STEICO Sp. z o.o.

STEICO Sp. z o.o.

Diagnoza stanu organizacji, Model usprawnień organizacji, Przemysł, Wybór dostawcy usług towarzyszących, Wybór systemu informatycznego

SeaKing Poland Ltd. Sp. z o.o.

SeaKing Poland Ltd. Sp. z o.o.

Diagnoza stanu organizacji, Model usprawnień organizacji, Podpisanie umowy z dostawcą, Przemysł, Wsparcie we wdrożeniu, Wybór dostawcy usług towarzyszących, Wybór systemu informatycznego

Sanpol Sp. z o.o

Sanpol Sp. z o.o

Diagnoza stanu organizacji, Dystrybucja, Model usprawnień organizacji, Podpisanie umowy z dostawcą, Wsparcie we wdrożeniu, Wybór dostawcy usług towarzyszących, Wybór systemu informatycznego

Apator Powogaz S.A.

Apator Powogaz S.A.

Diagnoza stanu organizacji, Model usprawnień organizacji, Podpisanie umowy z dostawcą, Przemysł, Wsparcie we wdrożeniu, Wybór dostawcy usług towarzyszących, Wybór systemu informatycznego

MAKRUM Project Management Sp. z o.o. 

MAKRUM Project Management Sp. z o.o. 

Diagnoza stanu organizacji, Model usprawnień organizacji, Podpisanie umowy z dostawcą, Przemysł, Wsparcie we wdrożeniu, Wybór dostawcy usług towarzyszących, Wybór systemu informatycznego

KOMANDOR S.A.

KOMANDOR S.A.

Diagnoza stanu organizacji, Model usprawnień organizacji, Przemysł, Wybór dostawcy usług towarzyszących

KAN Sp. z o.o.

KAN Sp. z o.o.

Diagnoza stanu organizacji, Model usprawnień organizacji, Przemysł, Wybór dostawcy usług towarzyszących, Wybór systemu informatycznego

Inline Poland Sp. z o.o.

Inline Poland Sp. z o.o.

Diagnoza stanu organizacji, Model usprawnień organizacji, Podpisanie umowy z dostawcą, Przemysł, Wsparcie we wdrożeniu, Wybór dostawcy usług towarzyszących, Wybór systemu informatycznego

Fawor Spółdzielnia Piekarsko – Ciastkarska

Fawor Spółdzielnia Piekarsko – Ciastkarska

Diagnoza stanu organizacji, Model usprawnień organizacji, Podpisanie umowy z dostawcą, Przemysł, Wsparcie we wdrożeniu, Wybór dostawcy usług towarzyszących, Wybór systemu informatycznego

Zakład Aparatury Elektrycznej Ergom Sp. z o.o.

Zakład Aparatury Elektrycznej Ergom Sp. z o.o.

Diagnoza stanu organizacji, Model usprawnień organizacji, Podpisanie umowy z dostawcą, Przemysł, Wybór dostawcy usług towarzyszących, Wybór systemu informatycznego

Instytut Badań i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL Sp. z o.o.

Instytut Badań i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL Sp. z o.o.

Diagnoza stanu organizacji, Insytytucje, Model usprawnień organizacji, Podpisanie umowy z dostawcą, Wybór dostawcy usług towarzyszących, Wybór systemu informatycznego

Enea Logistyka sp. z o.o.

Enea Logistyka sp. z o.o.

Diagnoza stanu organizacji, Dystrybucja, Model usprawnień organizacji, Podpisanie umowy z dostawcą, Wybór dostawcy usług towarzyszących, Wybór systemu informatycznego

AXA Stenman Poland Sp. z o.o.

AXA Stenman Poland Sp. z o.o.

Diagnoza stanu organizacji, Model usprawnień organizacji, Podpisanie umowy z dostawcą, Przemysł, Wsparcie we wdrożeniu, Wybór dostawcy usług towarzyszących, Wybór systemu informatycznego

Zakład Produkcji Automatyki Sieciowej S.A.

Zakład Produkcji Automatyki Sieciowej S.A.

Diagnoza stanu organizacji, Model usprawnień organizacji, Podpisanie umowy z dostawcą, Przemysł, Wsparcie we wdrożeniu, Wybór dostawcy usług towarzyszących, Wybór systemu informatycznego

Eksperci Cyfrowej Transformacji