• Poniedziałek - Piątek: 08:00 - 16:00
  • kontakt@aldea.pl

Zarządzanie projektami

Zarządzanie projektami

„Projekt został zrealizowany w zakładanym czasie i budżecie, a jego efekty stanowią już teraz mierzalną korzyść dla naszego przedsiębiorstwa…”

Pan Piotr Baranowski

Prezes Zarządu Zakład Produkcji Automatyki Sieciowej S.A.

Nawet najlepszy system informatyczny nie przyniesie oczekiwanych korzyści, jeśli nie zostanie właściwie wdrożony, uruchomiony i rozwijany. Żadna, nawet najlepsza technologia informatyczna nie usprawni organizacji, jeśli nie zostaną umiejętnie wprowadzone zmiany w mentalności i sposobach realizacji procesów biznesowych pracowników. Na koniec, to wyłącznie sposób i jakość wdrożenia technologii informatycznych zadecyduje o skuteczności zmian procesów i zadowolenia pracowników organizacji.

Obszary doradztwa

Wsparcie we wdrożeniu systemu
Więcej
Zarządzanie projektem wdrożenia systemu
Więcej
Przywracanie projektu wdrożenia systemu
Więcej

Charakterystyka doradztwa

W zakresie tej grupy usług doradczych wspieramy przedsiębiorstwa i organizacje w skutecznym wdrożeniu systemu informatycznego. Skutecznym, czyli: zgodnie z celami Zarządu; z uwzględnieniem interesu organizacji i pracowników przedsiębiorstwa; minimalizującym ryzyko niepowodzenia projektu; redukującym eskalację kosztów przedsięwzięcia; zgodnie z ustaleniami w umowie z dostawcą i z zastosowaniem najlepszych praktyk oraz metod wdrożeniowych.

W wyniku realizacji usług doradczych w tym obszarze zapewniamy, że system informatyczny zostanie wdrożony i uruchomiony właściwie, tj. w taki sposób, by zapewnić organizacji skuteczne i wymierne usprawnienia procesów biznesowych oraz dokonać pozytywnych przemian w sposobie myślenia oraz wykonywania działań przez jej pracowników z wykorzystaniem technologii informatycznych.

Realizacja usług doradczych w tym obszarze polega na wykorzystaniu przez naszych ekspertów najlepszych praktyk, standardów i procedur, by uruchomić system informatyczny w ustalonym czasie i zakładanym budżecie oraz uzyskać efekty oczekiwane przez Zarząd i pracowników przedsiębiorstwa. Posiadanie certyfikatów zarządzania projektami to nie wszystko. Najważniejsze jest doświadczenie we wspieraniu wdrożeń systemów informatycznych i zapewnienie, by realizacja celu projektu była zgodna z długoterminowymi celami organizacji.

Ograniczenie ryzyka niepowodzenia wdrożenia systemu informatycznego. Nadal ok. 70% przypadków wdrożeń systemów nie kończy się o czasie, czy w zakładanym budżecie. Skoro organizacja podjęła już decyzję o wdrożeniu systemu, warto zadbać, by został on uruchomiony zgodnie z planem.

Zapewnienie uruchomienia systemu w zakładanym czasie i budżecie, poprzez wsparcie Kierownika Projektu wyznaczonego przez organizację lub powierzenie nam zarządzania projektem, o ile organizacja nie może powołać własnego Kierownika Projektu.

Uporządkowanie procesu wdrożenia systemu, poprzez wsparcie w zarządzaniu zmianą, jakością, zasobami, ryzykiem i zagrożeniami, harmonogramem i budżetem, dokumentacją, zdefiniowaniu ról i odpowiedzialności, odbiorze i akceptacji etapów wdrożenia.

Wsparcie we wprowadzaniu zmian w organizacji, w szczególności w grupie pracowników objętych funkcjonowaniem systemu. Realne korzyści z systemu to wynik podejścia użytkowników do jego obsługi i wykorzystywania. Utożsamianie systemu jako utrudnienia, czy przeszkody, to realne i bardzo poważne zagrożenie skutecznego uruchomienia i eksploatacji systemu.

Doprowadzenie do zrealizowania celów organizacji. W przedsiębiorstwie to często: zracjonalizowanie i ograniczenie kosztów działalności oraz podniesienia wydajności pracy. W instytucji to często: podniesienie jakości usług oraz poziomu obsługi obywatela.

Przywrócenie projektu wdrożenia systemu, który zmierza do niepowodzenia; okazał się porażką organizacyjną lub wymaga re-wdrożenia przy okazji podniesienia do wyższej wersji systemu. Zdarza się, że wprowadzenie nawet niewielkiej modyfikacji w dotychczasowym podejściu do wdrożenia, może odmienić jego los i zamienić porażkę w zwycięstwo. Trzeba tylko wiedzieć, co i jak usprawnić.

Eksperci Cyfrowej Transformacji