• Poniedziałek - Piątek: 08:00 - 16:00
  • kontakt@aldea.pl

Przywracanie projektu wdrożenia systemu

Statystyki są jednoznaczne. Ponad połowa projektów wdrożenia systemów ERP nie kończy się w zakładanym czasie i budżecie. Dodatkowo, niewiele przedsiębiorstw otrzymuje w efekcie wdrożenia to co zamawiało, ponieważ z różnych powodów zmienił się zakres funkcjonalny projektu. Czasem problemy są tak duże, często już na etapie analizy wdrożeniowej, że przedsiębiorstwa odstępują lub zawieszają dalsze wdrażanie.

image

Czasem naprawdę niewiele trzeba, by naprawić popełnione błędy i nadszarpnięte zaufanie. Często to kwestia zrozumienia istoty problemu i wprowadzenia stosownych działań. To trudne. Nam jest łatwiej. Jesteśmy z zewnątrz.

Obszary działań

Realizacja usług doradczych w tym obszarze obejmuje szereg działań, pośród których wymienić należy:

Przeanalizowanie statusu przypadku

Przeprowadzamy w ciągu jednego tygodnia analizę sytuacji, poprzez bezpośrednie kontakty z zespołem projektowym i Zarządem.

Przedstawienie rekomendacji zmian

Przedstawiamy sposoby przywrócenia projektu na właściwe tory, po zebraniu informacji i danych o stanie wdrożenia.

Wspieranie Kierownictwa Projektu

Monitorujemy i wspieramy Kierownictwo Projektu i Zarząd we wprowadzaniu zmian do stanu projektu.

Niestety nie wszystkie wdrożenia, czy podnoszenia systemu do wyższej wersji idą zgodnie z planem. Zdarza się, że zanika pierwotna wizja i cel wdrożenia systemu, bo np. zespół wdrożeniowy podjął decyzje o zbyt szerokim zmodyfikowaniu systemu lub dostawca nie był w stanie zrealizować oczekiwań przedsiębiorstwa. Porażka wdrożenia, aktualizacji i eksploatacji systemu może przybrać wiele form, poczynając od kompletnego paraliżu przedsiębiorstwa, a kończąc na niezadowoleniu użytkowników. W przypadkach, gdy nie idzie, nasi konsultanci o największym doświadczeniu pomogą ci przywrócić i zakończyć wdrożenie systemu z sukcesem.

Celem realizacji usługi jest szybie i skuteczne zdiagnozowanie (audyt) sytuacji wdrożenia, podnoszenia do wyższej wersji lub eksploatacji systemu i przedstawienie Zarządowi konkretnych propozycji oraz sposobów wprowadzenia zmian do projektu, by przywrócić i zakończyć przedsięwzięcie.

W ciągu jednego tygodnia nasi, najbardziej doświadczeni, konsultanci przeprowadzają analizę (audyt) sytuacji poprzez bezpośrednie kontakty z zespołem wdrożeniowym, Zarządem i weryfikację dokumentacji projektowej. Na tej podstawie otrzymasz rekomendację konkretnych działań i sposobów ich wdrożenia, by przywrócić projekt na właściwe tory. Ponadto otrzymasz wsparcie, by wdrożenie zmian odbyło się zgodnie z planem. Czasem proponowane zmiany mają delikatny charakter, dlatego nam – osobom z zewnątrz, łatwiej je wprowadzić.

Ograniczenie strat organizacyjnych i finansowych, poprzez przywrócenie wdrożenia na właściwe tory.

Przeprowadzenie, często kłopotliwych dla Zarządu i Kierownictwa projektu, zmian w projekcie.

Spojrzenie osoby z zewnątrz daje szanse, że zostaną dostrzeżone źródła problemów, których nie widać z wewnątrz organizacji.

Pozyskanie szybkiej i rzetelnej diagnozy problemu wdrożeniowego oraz sposobów jego rozwiązania.

Wsparcie i monitorowanie wprowadzania zmian do projektu, do czasu przywrócenia wdrożenia do stanu sprzed pojawienia się problemów.

Eksperci Cyfrowej Transformacji