• Poniedziałek - Piątek: 08:00 - 16:00
  • kontakt@aldea.pl

Zarządzanie projektem wdrożenia systemu

Wdrożenie systemu informatycznego to dla wielu przedsiębiorstw i organizacji zdarzenie jednostkowe, niecodzienne. Dla części pracowników może zdarzyć się raz lub dwa w ich karierze zawodowej. Nie ma zatem uzasadnienia biznesowego, by wykształcić, a potem utrzymywać i rozwijać kosztowe zasoby kadrowe pod kątem realizacji projektu wdrożenia rozwiązania informatycznego.

image

Zarządzanie projektem wdrożenia systemu informatycznego to odpowiedzialne zadanie. Niecodzienne i bardzo specyficzne. Dlatego tym bardziej nie warto powierzać go osobie, wobec której istnieje choćby cień zwatpienia, że sobie poradzi…

Obszary działań

Realizacja usług doradczych w tym obszarze obejmuje szereg działań, pośród których wymienić należy:

Podjęcie wyzwania

Bierzemy odpowiedzialność za wdrożenie systemu i odpowiadamy za efekty przed Komitetem Sterującym.

Tworzenie zespołu wdrożeniowego

Dobieramy zespół wdrożeniowy, we współpracy z Zarządem przedsiębiorstwa. To od nich zależy końcowy sukces wdrożenia.

Odbieranie etapów

Odbieramy i akceptujemy produkty poszczególnych etapów wdrożenia, ustalonych w umowie z dostawcą.

Uczestnictwo w Komitecie Sterującym

Aktywnie uczestniczymy w pracach i spotkaniach Komitetu Sterującego, w tym przygotowujemy raporty z postępów prac.

Zarządzanie projektem

Zarządzamy ryzykiem, zakresem, komunikacją, jakością, harmonogramem, budżetem, dokumentacją i podziałem zadań.

Współtworzenie koncepcji biznesowej

Uczestniczymy we współtworzeniu i akceptacji dokumentu koncepcji biznesowej, jako wyniku analizy wdrożeniowej.

Wdrożenie systemu to decyzja strategiczna dla przedsiębiorstwa. Niezależna od potencjału i dostępności pracowników, którzy mieliby system wdrożyć, eksploatować i rozwijać. Jeśli nawet Zarząd ma wątpliwość co do zdolności i dostępności swoich pracowników w tym zakresie, to i tak nie wstrzyma projektu, bo od niego zależy dalszy rozwój organizacji. Raczej zastanowi się, w jaki sposób zbudować kompetentny i zaangażowany zespół wdrożeniowy. Nie zawsze się udaje. W takich przypadkach możemy ci zaoferować przejęcie roli Kierownika Projektu i odpowiedzialności za wdrożenie systemu.

Rolę Kierownika Projektu wdrożenia systemu informatycznego przejmuje nasz doświadczony konsultant, z odpowiednim przygotowaniem merytorycznym (posiadający certyfikaty zarządzania projektami) oraz praktycznym (posiadający udział w wielu projektach wdrożeniowych i znający mechanizmy funkcjonowania systemów). Celem działania Kierownika Projektu jest przeprowadzenie i zakończenie wdrożenia systemu zgodnie z umową z dostawcą usług, wytycznymi Zarządu oraz oczekiwaniami organizacji, przy wsparciu Zarządu i zespołu wdrożeniowego.

Zarząd przedsiębiorstwa wynajmuje naszego konsultanta na podstawie umowy i powierza mu funkcję Kierownika Projektu.  Następnie umocowuje go w organizacji i Komitecie Sterującym, uprawniając go do podejmowania decyzji projektowych. Na podstawie nadanych mu uprawnień tworzy strukturę projektu, określa role i funkcje członków zespołu, określa zakres i obieg dokumentacji projektowej, itd. Staje się stroną w komunikacji z dostawcą usług i we współpracy z nim ustala harmonogram zadań oraz monitoruje ich wykonanie. Odpowiada za efekty swojej pracy przed Komitetem Sterującym.

Przejęcie funkcji Kierownika Projektu wdrożenia systemu w sytuacji, gdy wybranie go spośród własnych pracowników nie jest możliwe.

Znaczące podniesienie jakości i efektów wdrożenia systemu.

Zdecydowane podniesienie bezpieczeństwa projektu i gwarancji jego zrealizowania w zaplanowanym czasie i budżecie.

Wniesienie do organizacji merytorycznej i praktycznej wiedzy o zarządzaniu projektem wdrożenia systemu oraz optymalnych sposobach jego uruchomienia.

Podniesienie jakości komunikacji z dostawcą usług towarzyszących. Udział doradcy zapewnia dostawcy lepsze rozumienie biznesu przedsiębiorstwa, a przedsiębiorstwu – lepsze rozumienie oczekiwań dostawcy.

Znaczące ograniczenie błędów i zagrożeń podczas wdrożenia systemu, wynikające z dziesiątek doświadczeń naszych konsultantów. Warto skorzystać z doświadczeń innych i nie powtarzać tych samych błędów.

Przewidywanie i unikanie potencjalnych zagrożeń w trakcie wdrożenia systemu, co umożliwi Zarządowi wprowadzanie stosowanych działań zapobiegawczych.

Eksperci Cyfrowej Transformacji