• Poniedziałek - Piątek: 08:00 - 16:00
  • kontakt@aldea.pl

Wsparcie we wdrożeniu systemu

Podpisanie umowy z dostawcą systemu informatycznego jest tylko niezbędnym warunkiem i początkiem procesu doskonalenia organizacji. Końcowy sukces zależy od wielu czynników. Do najważniejszych zaliczyć należy potencjał i zaangażowanie osób realizujących projekt, zarówno po stronie przedsiębiorstwa, jak i dostawcy.

image

Byliśmy świadkami dziesiątek wdrożeń systemów. Nasze obserwacje mówią jedno: nie liczy się ilość osób w zespole. Ważne, by ci którzy zostaną byli do końca zaangażowani i konsekwentni w realizacji celów przedsięwzięcia.

Obszary działań

Realizacja usług doradczych w tym obszarze obejmuje szereg działań, pośród których wymienić należy:

Uczestnictwo w Komitecie Sterującym

Aktywnie uczestniczymy w pracach i spotkaniach Komitetu Sterującego.

Wspieranie Kierownictwa Projektu

Wspieramy zarządzanie projektem w zakresie: ryzyka, zakresu, komunikacji, jakości.

Współtworzenie koncepcji biznesowej

Uczestniczymy we współtworzeniu i akceptacji dokumentu koncepcji biznesowej, jako wyniku analizy wdrożeniowej.

Tworzenie zespołu wdrożeniowego

Wspieramy tworzenie zespołu wdrożeniowego. To od jego składu zależy końcowy sukces wdrożenia.

Wspieranie odbioru etapów

Wspieramy odbiór i akceptację produktów etapów wdrożenia, ustalonych w umowie z dostawcą.

Analiza dokumentacji projektowej

Monitorujemy status projektu poprzez bieżący dostęp do dokumentacji projektowej oraz kontakty z członkami zespołu.

Decyzja o nabyciu i wdrożeniu systemu informatycznego jest podejmowana niezależnie od posiadanego potencjału kadrowego. Na ogół dopiero po podpisaniu umowy z dostawcą, Zarządy zaczynają zastanawiać się komu powierzyć wdrożenie. Nie mając wielu doświadczeń i polegając na sugestiach dostawców, ale w dobrej wierze, powołują Kierownika Projektu i użytkowników kluczowych. Nie zawsze zdają sobie sprawę, że to początek nadchodzących komplikacji i wielu zagrożeń. Naszą usługę kierujemy do wszystkich przedsiębiorstw, które zdają sobie sprawę, że sukces wdrożenia zależy od potencjału i zaangażowania ludzi, którzy je realizują.

Kierownik Projektu jest pracownikiem naszego Klienta i to od odpowiada za powodzenie projektu. Celem usługi doradczej w tym zakresie jest aktywne wspieranie Kierownika Projektu i zespołu wdrożeniowego naszego klienta we wdrożeniu systemu, zgodnie z zapisami w umowie z dostawcą. Zapewniamy wiedzę z zakresu zarządzania projektami, praktyczne porady radzenia sobie z sytuacjami projektowymi, wsparcie w sytuacjach konfliktowych, przewidywanie i unikanie potencjalnych zagrożeń oraz doradztwo merytoryczne w zakresie modelowania systemu na etapie analizy wdrożeniowej.

W trakcie realizacji wdrożenia, tj. od momentu podpisania umowy z dostawcą usług, do podpisania protokołu zakończenia wdrożenia, uczestniczymy aktywnie w dwóch gremiach projektowych, tj. Komitecie Sterującym oraz w Zespole Wdrożeniowym. Jako uczestnicy Komitetu Sterującego monitorujemy jakość wdrożenia oraz wspieramy działania Kierownika Projektu (wsparcie jakościowe wdrożenia), a jako uczestnicy Zespołu Wdrożeniowego wspieramy  merytorycznie modelowanie i uruchamianie systemu, poprzez m.in. wsparcie w optymalnej konfiguracji systemu, weryfikacji i ocenie dokumentu koncepcji biznesowej (wsparcie merytoryczne wdrożenia).

Znaczące ograniczenie błędów i zagrożeń podczas wdrożenia systemu, wynikające z dziesiątek doświadczeń naszych konsultantów. Warto skorzystać z doświadczeń innych i nie powtarzać tych samych błędów.

Wniesienie wiedzy merytorycznej z zakresu zarządzania projektami, co pomaga ustalić i przestrzegać zasady projektowe oraz osiągnąć zakładane cele. Zbyt mało podstaw merytorycznych, a zbyt wiele „pracy na wyczucie”, nie przełoży się na sukces wdrożenia.

Wniesienie wiedzy praktycznej w zakresie modelowania i konfigurowania systemu. Większość konsultantów dostawców poznało wyłącznie swój system i wdraża go za każdym razem podobnie. Nasi konsultanci sugerują inne, często lepsze rozwiązania biznesowe do wdrożenia w systemie.

Podniesienie jakości wdrożenia, zarówno od strony formalnej – wsparcie jakościowe, jak i merytorycznej – wsparcie merytoryczne.

Przewidywanie i unikanie potencjalnych zagrożeń w trakcie wdrożenia systemu, co umożliwi Zarządowi wprowadzanie stosowanych działań zapobiegawczych.

Wsparcie we wdrożeniu

więcej
Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w Gliwicach

Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w Gliwicach

Podpisanie umowy z dostawcą, Użyteczność publiczna, Wsparcie we wdrożeniu, Wybór dostawcy usług towarzyszących, Wybór systemu informatycznego

PLAST-FARB Sp. z o.o. Sp. k. 

PLAST-FARB Sp. z o.o. Sp. k. 

Podpisanie umowy z dostawcą, Przemysł, Wsparcie we wdrożeniu, Wybór dostawcy usług towarzyszących, Wybór systemu informatycznego

AB Bechcicki Sp. z o.o.

AB Bechcicki Sp. z o.o.

Dystrybucja, Podpisanie umowy z dostawcą, Wsparcie we wdrożeniu, Wybór dostawcy usług towarzyszących, Wybór systemu informatycznego

Poznański Park Naukowo-Technologiczny Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Poznański Park Naukowo-Technologiczny Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Insytytucje, Podpisanie umowy z dostawcą, Wsparcie we wdrożeniu, Wybór dostawcy usług towarzyszących, Wybór systemu informatycznego

Biuro Studiów i Projektów Gazownictwa GAZOPROJEKT SA

Biuro Studiów i Projektów Gazownictwa GAZOPROJEKT SA

Diagnoza stanu organizacji, Model usprawnień organizacji, Podpisanie umowy z dostawcą, Usługi, Wsparcie we wdrożeniu, Wybór dostawcy usług towarzyszących, Wybór systemu informatycznego

SORIMEX sp. z o.o. sp. k.

SORIMEX sp. z o.o. sp. k.

Podpisanie umowy z dostawcą, Przemysł, Wsparcie we wdrożeniu, Wybór dostawcy usług towarzyszących, Wybór systemu informatycznego

PROJPRZEM S.A.

PROJPRZEM S.A.

Diagnoza stanu organizacji, Model usprawnień organizacji, Podpisanie umowy z dostawcą, Przemysł, Wsparcie we wdrożeniu, Wybór dostawcy usług towarzyszących, Wybór systemu informatycznego

Etisoft Sp. z o.o.

Etisoft Sp. z o.o.

Diagnoza stanu organizacji, Model usprawnień organizacji, Podpisanie umowy z dostawcą, Przemysł, Wsparcie we wdrożeniu, Wybór dostawcy usług towarzyszących, Wybór systemu informatycznego

SeaKing Poland Ltd. Sp. z o.o.

SeaKing Poland Ltd. Sp. z o.o.

Diagnoza stanu organizacji, Model usprawnień organizacji, Podpisanie umowy z dostawcą, Przemysł, Wsparcie we wdrożeniu, Wybór dostawcy usług towarzyszących, Wybór systemu informatycznego

Sanpol Sp. z o.o

Sanpol Sp. z o.o

Diagnoza stanu organizacji, Dystrybucja, Model usprawnień organizacji, Podpisanie umowy z dostawcą, Wsparcie we wdrożeniu, Wybór dostawcy usług towarzyszących, Wybór systemu informatycznego

PROMAG S.A.

PROMAG S.A.

Podpisanie umowy z dostawcą, Przemysł, Wsparcie we wdrożeniu, Wybór dostawcy usług towarzyszących, Wybór systemu informatycznego

Apator Powogaz S.A.

Apator Powogaz S.A.

Diagnoza stanu organizacji, Model usprawnień organizacji, Podpisanie umowy z dostawcą, Przemysł, Wsparcie we wdrożeniu, Wybór dostawcy usług towarzyszących, Wybór systemu informatycznego

MAKRUM Project Management Sp. z o.o. 

MAKRUM Project Management Sp. z o.o. 

Diagnoza stanu organizacji, Model usprawnień organizacji, Podpisanie umowy z dostawcą, Przemysł, Wsparcie we wdrożeniu, Wybór dostawcy usług towarzyszących, Wybór systemu informatycznego

KPPD – Szczecinek S.A.

KPPD – Szczecinek S.A.

Podpisanie umowy z dostawcą, Przemysł, Wsparcie we wdrożeniu, Wybór dostawcy usług towarzyszących, Wybór systemu informatycznego

Inline Poland Sp. z o.o.

Inline Poland Sp. z o.o.

Diagnoza stanu organizacji, Model usprawnień organizacji, Podpisanie umowy z dostawcą, Przemysł, Wsparcie we wdrożeniu, Wybór dostawcy usług towarzyszących, Wybór systemu informatycznego

Fawor Spółdzielnia Piekarsko – Ciastkarska

Fawor Spółdzielnia Piekarsko – Ciastkarska

Diagnoza stanu organizacji, Model usprawnień organizacji, Podpisanie umowy z dostawcą, Przemysł, Wsparcie we wdrożeniu, Wybór dostawcy usług towarzyszących, Wybór systemu informatycznego

AXA Stenman Poland Sp. z o.o.

AXA Stenman Poland Sp. z o.o.

Diagnoza stanu organizacji, Model usprawnień organizacji, Podpisanie umowy z dostawcą, Przemysł, Wsparcie we wdrożeniu, Wybór dostawcy usług towarzyszących, Wybór systemu informatycznego

Zakład Produkcji Automatyki Sieciowej S.A.

Zakład Produkcji Automatyki Sieciowej S.A.

Diagnoza stanu organizacji, Model usprawnień organizacji, Podpisanie umowy z dostawcą, Przemysł, Wsparcie we wdrożeniu, Wybór dostawcy usług towarzyszących, Wybór systemu informatycznego

Eksperci Cyfrowej Transformacji