• Poniedziałek - Piątek: 08:00 - 16:00
  • kontakt@aldea.pl

Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w Gliwicach

Opis

Działalność

Usługi przewozowe

Komunikacja miejska

Wyzwanie

Wsparcie w przeprowadzeniu postępowania w trybie ustawy zamówień publicznych na wybór, wdrożenie oraz serwis systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie a także platformy sprzętowej, w szczególności poprzez sporządzenie opisu przedmiotu zamówienia, SIWZ wraz z projektem umowy, aktywny udział w dialogu konkurencyjnym oraz aktualizację, ocenę i rekomendację najlepszego rozwiązania. Aktualnie trwa wdrożenie systemu informatycznego dla ponad 60 użytkowników, a nadzór nad wdrożeniem prowadzą konsultanci ALDEA.

Przedmiot projektu

Wybór systemu informatycznego

Wybór dostawcy usług towarzyszących

Podpisanie umowy z dostawcą

Wsparcie we wdrożeniu

Eksperci Cyfrowej Transformacji