• Poniedziałek - Piątek: 08:00 - 16:00
  • kontakt@aldea.pl

Aircom Automotive Sp. z o.o. Sp.k.

Opis

Działalność

Produkcja na zamówienie (MTO – Make To Order)

Produkcja na magazyn (MTS – Make to Stock)

Dystrybucja

Wyzwanie

Skuteczne uruchomienie chmurowego systemu ERP najpierw w siedzibę Grupy w Polsce, a następnie w spółkach zagranicznych. Projekt rozpoczął się od opisania obecnego stanu funkcjonowania wszystkich procesów biznesowych, poprzez optymalizację procesów biznesowych z wykorzystaniem systemu ERP, wsparcie w wyborze chmurowego systemu ERP i dostawcy usług towarzyszących oraz wsparcie w negocjacjach warunków umowy, a zakończył na wsparcieu w uruchomieniu systemu ERP i pełnienie roli zarządzania projektem. Automatyzacja w systemie ERP objęła następujące obszary: księgowość finansowa; controlling; planowanie produkcji; realizacja produkcji; kontrola jakości; zarządzanie zapasami i magazynami; dystrybucja, w tym integracja EDI z systemami producentów; zaopatrzenie w tym portal dostawcy; logistyka; zarządzanie serwisem dla ponad 100 użytkowników w Polsce. Obecnie trwają prace nad wyborem i wdrożeniem nowego systemu HR.

Przedmiot projektu

Diagnoza stanu organizacji

Model usprawnień organizacji

Wybór systemu ERP

Wybór dostawcy systemu ERP

Podpisanie umowy z dostawcą

Zarządzanie projektem

Eksperci Cyfrowej Transformacji