• Poniedziałek - Piątek: 08:00 - 16:00
  • kontakt@aldea.pl

MK Sp. z o.o.

Opis

Działalność

Produkcja na zamówienie (MTO – Make To Order)

Produkcja na magazyn (MTS – Make to Stock)

Dystrybucja

Wyzwanie

Przygotowanie do wdrożenia systemu ERP poprzez wsparcie w wyborze dostawcy systemu ERP w związku z aktualizacją oprogramowania do wyżej wersji i wykonanie koncepcji biznesowej. Zakresem koncepcji biznesowej była analiza i optymalizacji procesów biznesowych oraz sporządzenie specyfikacji wymagań systemowych w następujących obszarach: księgowość finansowa, controlling; planowanie popytu i zarządzanie zapasami; przygotowanie i planowanie produkcji; realizacja produkcji; dystrybucja; zaopatrzenie; magazynowanie i logistyka; zarządzanie serwisem dla blisko 100 użytkowników w Grupie Kapitałowej (spółki w Polsce oraz zagranicą). Uzupełnieniem postepowania było przeprowadzenie negocjacji warunków umowy z dostawcami oprogramowania.

Przedmiot projektu

Diagnoza stanu organizacji

Model usprawnień organizacji

Wybór dostawcy systemu ERP

Podpisanie umowy z dostawcą