Zespół konsultantów ALDEA zrealizował projekt doradczy uprawniający organizację jednego z największych w Polsce dystrybutorów wyrobów hutniczych metali żelaznych i nieżelaznych. Projekt dotyczył doradztwa organizacyjnego oraz informatycznego, w zakresie analizy i opracowania wskazań w zakresie zmian systemu organizacyjno – zarządczego, na poziomie organizacji, procesów biznesowych i stanowisk pracy z wykorzystaniem aktualnie eksploatowanego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie. Przedsiębiorstwo stanęło przed wyborem: wybór nowego ERP lub próba rozszerzenia stosowania obecnego. Według Zarządu, obecny ERP posiada znacznie więcej możliwości funkcjonalnych, niż jest aktualnie wykorzystywanych. Konsultanci ALDEA dokonali audytu procesów biznesowych, dokonali ich optymalizacji oraz zmodelowali ich docelowy kształt oraz wskazali, jakie ich element powinni zostać zinformatyzowane. Kontakt z dostawcą ERP zaowocował rozszerzeniem wykorzystywanych funkcji, tym samym wybór nowego systemu ERP okazał się nieuzasadniony.