ENEA Operator jest częścią Grupy Kapitałowej ENEA, jednej z czterech skonsolidowanych grup energetycznych w kraju. ENEA Operator dostarcza energię elektryczną do ponad 2 200 000 odbiorców w zachodniej i północno-zachodniej Polsce. Wykorzystuje do tego sieć dystrybucyjną obejmującą ponad 20% terytorium kraju, w tym ponad 107 tysięcy km linii energetycznych i ponad 33 tysiące transformatorów. ENEA Operator działa na obszarze 58 213 km², na terenie 5 województw.

W związku z utrzymaniem i rozwojem funkcjonującego w ENEA Operator systemu ERP w obszarze gospodarki materiałowej, przedsiębiorstwo powierzyło konsultantom ALDEA opracowanie treści ogłoszenia o zamówienie oraz warunki zamówienia w przetargu publicznym, tj. z ustawy prawo zamówień publicznych, na wykonanie usług informatycznych związanych serwisem, utrzymaniem i rozwojem systemu ERP w obszarze gospodarki magazynowej.