GATX Rail Europe zajmuje się dzierżawą cystern i wagonów towarowych w Europie. Posiada własne warsztaty produkujące i serwisujące wagony towarowe. Zajmuje się projektowaniem i konstruowaniem wagonów na specjalne życzenia klientów. Posiada flotę złożoną z ponad 23 200 cystern i wagonów towarowych. Posiada biura w kilku miastach w Europie, m.in. w Wiedniu, Paryżu i Warszawie.

Z uwagi na potrzebę ciągłej optymalizacji funkcjonowania procesów biznesowych, przedsiębiorstwo podjęło działania mające na celu osiągnięcie poprawy efektywności w obszarze przepływu informacji i obiegu dokumentów we wszystkich spółkach GATX Rail Europe. Opracowanie architektury systemów informatycznych w tym obszarze powierzono konsultantom ALDEA. Usługi doradcze polegały na opracowaniu raportu obejmującego rekomendowaną architekturę aplikacji informatycznych, sposób wymiany danych pomiędzy elementami architektury, listę aplikacji informatycznych w obszarze obiegu dokumentów oraz wymagania funkcjonalne i technologiczne.