Elektrociepłownia Stalowa Wola S.A., w porozumieniu z Polskim Górnictwem Gazowym i Gazownictwem Spółką Akcyjną (PGNiG) oraz TAURON Polska Energia Spółką Akcyjną (TAURON), jest spółką powołaną do realizacji inwestycji polegającej na budowie w Stalowej Woli bloku gazowo – parowego o mocy około 450 MW.

Z uwagi na charakter inwestycji oraz wartość i złożoność majątku, którym zarządza Spółka, a także późniejsze restrykcyjne wymagania wobec utrzymania bloku gazowo – parowego w ruchu, Zarząd Elektrociepłowni Stalowa Wola we współpracy z menedżerem kontraktu spółką Zakłady Pomiarowo-Badawcze Energetyki „ENERGOPOMIAR” Sp. z o.o. z Gliwic, podjął decyzję o realizacji procesu wyboru i wdrożenia systemu informatycznego do zarządzania majątkiem (ang. EAM – Enterprise Assets Management). Zadanie wyboru systemu EAM i dostawcy usług towarzyszących powierzono konsultantom ALDEA. Projekt zakończył się podpisaniem umowy z dostawcą systemu EAM, w tym modułu finansowo – księgowego.