Polski narodowy operator pocztowy Poczta Polska S.A. podpisał z ALDEA umowę na opracowanie raportu porównującego wybrane aplikacje biznesowe w obszarze zarządzania kadrami i płacami. Raport miał posłużyć do wstępnego porównania systemów HRM dwóch wiodących na świecie producentów oprogramowania dla biznesu. Raport, opierający się na blisko tysiącu wymagań funkcjonalnych i niefunkcjonalnych w tym obszarze, wykazywał nie tylko różnice w rzeczywistej dostępności poszczególnych funkcji rozpatrywanych systemów informatycznych, w podziale na następujące obszary: zarządzanie personelem, świadczenia dodatkowe, lista płac, zarządzanie kadrami, szkolenia oraz technologia systemu, ale również i co najważniejsze – wykazał konkretne przewagi jednego rozwiązania nad drugim, czyli ustalił ranking systemów. Przedmiot umowy został wykonany i dostarczony do Poczta Polska S.A. zgodnie z warunkami umowy.