Przedsiębiorstwo SARA produkuje odzież roboczą i ochronną. To jeden z liderów na rynku krajowym, ale działające z powodzeniem również na rynkach zagranicznych. Wszystkie produkty mają wysoki poziom funkcjonalny i są dostosowane do potrzeb klientów. W procesie produkcji zaangażowanych jest blisko pół tysiąca pracowników.

Dynamiczny rozwój przedsiębiorstwa i potrzeba automatyzacji procesów skłonił Zarząd przedsiębiorstwa do wyboru i wdrożenia systemu ERP. Przeprowadzenie procesu powierzył konsultantom ALDEA. Konsultanci przeprowadzili analizę i optymalizację procesów biznesowych, sporządzili specyfikację wymagań funkcjonalnych oraz niefunkcjonalnych, zrealizowali proces wyboru systemu ERP oraz dostawcy usług towarzyszących oraz aktywnie uczestniczyli w negocjacjach warunków umowy.