MK to największy producent systemów kominowych i wentylacyjnych w Polsce. Przedsiębiorstwo dostarcza systemy kominowe i indywidualne rozwiązania dla wszystkich rodzajów paliw i urządzeń, do budynków mieszkalnych i komercyjnych.

Z uwagi na ciągłe podnoszenie jakości zarządzania i pozycję lidera rynkowego Zarząd przedsiębiorstwa podjął decyzję o zaktualizowaniu obecnie wykorzystywanego systemu informatycznego do wyżej wersji. Doradztwo w tym zakresie powierzył konsultantom ALDEA.  Usługi doradcze polegały na przeprowadzeniu analizy przedwdrożeniowej, tzn. opisie obecnego stanu procesów biznesowych i ich optymalizacji do stanu docelowego, określeniu specyfikacji wymagań funkcjonalnych i niefunkcjonalnych wobec ERP dla Grupy Kapitałowej, wsparciu w wyborze dostawcy usługi oraz wsparciu w negocjacjach warunków umowy z dostawcami.