Aircom Automotive to przedsiębiorstwo produkcyjne, projektujące i wytwarzające kompresory dla czołowych światowych producentów samochodów. To europejski liderem w dystrybucji zestawów naprawczych do pompowania kół dla OEM (Original Equipment Manufacturers –  producentów oryginalnego wyposażenia). Produkuje sprężarki, kompresory do siedzeń i uszczelniacze, a także rozwija sektor sztucznej inteligencji w branży automotive.

Aircom Group jako światowy holding, posiadający swoje oddziały w Europie, Azji i w regionie NAFTA podjął decyzję o usprawnieniu i uspójnieniu procesów biznesowych za pomocą chmurowego systemu ERP. Zadanie powierzył konsultantom ALDEA. Usługi doradcze polegały na opisie istniejącego stanu funkcjonowania wszystkich procesów biznesowych oraz ich optymalizacji do stanu docelowego (doradztwo organizacyjne), a dalej na wyborze chmurowego systemu ERP i dostawcy usług towarzyszących, wsparciu w negocjacjach warunków umowy oraz zarządzaniu projektem wdrożenia.