PLAST – FARB to znaczący producent opakowań foliowych, pośród których wymienić należy: koperty kurierskie i bezpieczne, torby bezpieczne i lotniskowe, taśmy bezpieczne i plombujące, jak również torby reklamowe i worki.

Wyroby przedsiębiorstwa są wytwarzane na indywidulane potrzeby klientów, co powoduje że procesy tworzenia i rozwoju produktów, pozyskiwania klienta, zakupów, produkcji oraz dystrybucji mają charakter jednostkowy. Wymaga to od pracowników przedsiębiorstwa realizacji zadań w zakresie budżetów, przede wszystkim kosztów i harmonogramów określonych z klientem. Realizacja zadań o charakterze indywidualnym, a nawet projektowym, wymaga zastosowania określonych i dedykowanych tej specyfice, rozwiązań informatycznych. Aktualne wykorzystywane systemy informatyczne przestały spełniać oczekiwane funkcje, stąd Zarząd przedsiębiorstwa podjął decyzję o wyborze i wdrożeniu systemu EPR. Organizacja przeprowadziła proces wyboru firmy doradczej i w jego wyniku wybrała firmę ALDEA. Usługi doradcze dotyczyły: ustalenie specyfikacji wymagań funkcjonalnych wobec ERP, określenie wymagań niefunkcjonalnych, wsparcie w wyborze systemu ERP, wsparcie w wyborze dostawcy ERP oraz wsparcie w podpisaniu umowy z dostawcą ERP. Aktualnie konsultanci ALDEA realizują wsparcie we wdrożeniu systemu ERP (zarządzanie projektem ERP).