Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej w Gliwicach jest przewoźnikiem, który wykonuje zadania przewozowe zlecane przez organizatora komunikacji miejskiej na terenie województwa śląskiego. Spółka zatrudnia około 500 pracowników. Autobusy kursują na terenie okolicznych miast i gmin, obsługując codziennie 45 linii i wykonując około 39 tys. km. Spółka posiada własną stacją paliw, halę Stacji Obsługi Pojazdów oraz plac parkingowy dla autobusów.

Z uwagi na realizację strategii dalszej optymalizacji i usprawniania procesów biznesowych, Zarząd Spółki podjął decyzję o wyborze i wdrożeniu nowego systemu informatycznego, który w sposób szczególny podniósłby poziom zarządzania majątkiem przedsiębiorstwa. Doradztwo w tym zakresie, zostało powierzone konsultantom ALDEA. Usługi doradcze polegały na wsparciu w procesie wyboru systemu i dostawcy usług towarzyszących w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Aktualnie konsultanci ALDEA wspierają proces wdrożenia systemu.