• Poniedziałek - Piątek: 08:00 - 16:00
  • kontakt@aldea.pl

Podpisanie umowy z dostawcą

Dokumentem definiującym współpracę z dostawcą systemu i usług towarzyszących jest umowa. Wszystkie dotychczasowe ustalenia, czy to słowne, czy pisemne przestają obowiązywać po podpisaniu umowy. Dopóki współpraca z dostawcą systemu i usług towarzyszących będzie układała się poprawnie, dopóty umowa będzie tylko jedną z wielu. Niestety skala nieudanych wdrożeń systemów jest nadal duża. Warto wtedy posiadać dobrą umowę.

image

Nadal ze zdziwieniem obserwujemy, że umowa na nabycie np. środka trwałego podlega większej atencji i zachodu ze strony Zarządu przedsiębiorstwa oraz zespołu Radców Prawnych, niż na nabycie i wdrożenie systemu informatycznego. Stawianie znaku równości pomiędzy maszyną a systemem informatycznym to duża nierozwaga.

Obszary działań

Realizacja usług doradczych w tym obszarze obejmuje szereg działań, pośród których wymienić należy:

Ocena umowy z dostawcą

Dokonujemy wstępnej oceny merytorycznej i prawnej umowy przedstawionej przez dostawcę systemu i usług.

Aktywne wsparcie w negocjacjach

Wspieramy naszych Klientów w ustaleniu ostatecznych warunków współpracy i treści umowy.

Przygotowanie treści umowy

Na życzenie lub z tytułu postępowania przetargowego z ustawy PZP, opracowujemy treść umowy z dostawcą sytemu i usług.

Podpisanie umowy z dostawcą

Na podstawie ustaleń w trakcie negocjacji, opracowujemy finalną wersję umowy do podpisu z dostawcą systemu i usług.

Dokumentem warunkującym współpracę z dostawcą systemu i usług towarzyszących, często liczoną w latach, jest umowa na dostawę oprogramowania, platformy sprzętowo – programowej, wdrożenia i usług serwisowych. Dobra umowa, gwarantuje bezpieczeństwo Twojego przedsiębiorstwa, możliwości dalszego rozwoju i współpracy oraz sukces końcowy przedsięwzięcia. Zła umowa, to często strata finansowa, obniżenie efektywności działań, wzrost kosztów operacyjnych, utrata dobrego wizerunku firmy wobec kontrahentów – jednym słowem, poważna przeszkoda w realizacji planów rozwojowych, a często również znaczący regres w funkcjonowaniu organizacji. W zakresie naszej usługi zapewniamy udział Kancelarii Prawnej specjalizującej się w umowach IT oraz konsultantów doświadczonych w procesach negocjacyjnych.

Celem usługi doradczej w tym zakresie jest umożliwienie naszym Klientom podpisania umowy z dostawcą na dostawę oprogramowania, platformy sprzętowo – programowej i usług towarzyszących, uwzględniającej wszystkie wymogi bezpieczeństwa przedsiębiorstwa, zapewniającej osiągnięcie celów przedsięwzięcia oraz na najkorzystniejszych warunkach.

Umowa definiująca zasady współpracy i rozliczeń finansowych z dostawcą systemu oraz usług towarzyszących, podpisywana na wiele lat, jest często niedocenianym aspektem procesu wyboru rozwiązania informatycznego. Ustalenie jej warunków i doprowadzenie do podpisania jest niejednokrotnie powierzane Radcom Prawnym, którzy wcześniej nie mieli doświadczeń z umowami na realizację projektów wdrożeń systemów informatycznych. To duży błąd i poważne zagrożenie projektowe, które może zakończyć się bardzo niekorzystnie dla przedsiębiorstwa.

Znaczące obniżenie wynagrodzenia za nabycie rozwiązania informatycznego, zdecydowanie przewyższającego możliwości negocjacyjne przedsiębiorstwa prowadzącego negocjacje samodzielnie.

Wprowadzenie do treści umowy zapisów, które zapewnią wyższe bezpieczeństwo przedsiębiorstwa i korzystniejsze warunki współpracy z dostawcą, a których przedsiębiorstwo nie będzie w stanie samodzielnie wprowadzić.

Opracowanie treści umowy z dostawcą systemu i usług towarzyszących przez prawników oraz konsultantów specjalizujących się w postępowaniach na wdrożenie systemu informatycznego.

Aktywne uczestniczenie w bezpośrednich spotkaniach z dostawcą i negocjowaniu treści oraz warunków umowy.

Zabezpieczenie interesów naszego Klienta w sytuacjach częstych zmian zapisów umowy, wprowadzania dodatkowych warunków, zawężania lub rozszerzania zakresu współpracy, wyjaśniania wątpliwości terminologicznych i merytorycznych, itd.

Uspójnienie warunków umowy na nabycie systemu informatycznego i usług towarzyszących z warunkami umowy na nabycie i utrzymywanie platformy sprzętowo – programowej, która jest często podpisywana z innym dostawcą.

Podpisanie umowy z dostawcą

więcej
Elektrociepłownia Stalowa Wola S.A.

Elektrociepłownia Stalowa Wola S.A.

Podpisanie umowy z dostawcą, Użyteczność publiczna, Wybór dostawcy usług towarzyszących, Wybór systemu informatycznego

GATX Rail Europe

GATX Rail Europe

Podpisanie umowy z dostawcą, Usługi, Wybór dostawcy usług towarzyszących, Wybór systemu informatycznego

Arhelan Sp. z o.o. Sp.k. 

Arhelan Sp. z o.o. Sp.k. 

Dystrybucja, Podpisanie umowy z dostawcą, Wybór dostawcy usług towarzyszących, Wybór systemu informatycznego

Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w Gliwicach

Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w Gliwicach

Podpisanie umowy z dostawcą, Użyteczność publiczna, Wsparcie we wdrożeniu, Wybór dostawcy usług towarzyszących, Wybór systemu informatycznego

PLAST-FARB Sp. z o.o. Sp. k. 

PLAST-FARB Sp. z o.o. Sp. k. 

Podpisanie umowy z dostawcą, Przemysł, Wsparcie we wdrożeniu, Wybór dostawcy usług towarzyszących, Wybór systemu informatycznego

AB Bechcicki Sp. z o.o.

AB Bechcicki Sp. z o.o.

Dystrybucja, Podpisanie umowy z dostawcą, Wsparcie we wdrożeniu, Wybór dostawcy usług towarzyszących, Wybór systemu informatycznego

KAEM Sp. z o.o. Sp.k.

KAEM Sp. z o.o. Sp.k.

Diagnoza stanu organizacji, Dystrybucja, Model usprawnień organizacji, Podpisanie umowy z dostawcą, Wybór dostawcy usług towarzyszących, Wybór systemu informatycznego

Poznański Park Naukowo-Technologiczny Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Poznański Park Naukowo-Technologiczny Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Insytytucje, Podpisanie umowy z dostawcą, Wsparcie we wdrożeniu, Wybór dostawcy usług towarzyszących, Wybór systemu informatycznego

Gas Storage Poland sp. z o.o.

Gas Storage Poland sp. z o.o.

Podpisanie umowy z dostawcą, Usługi, Wybór dostawcy usług towarzyszących, Wybór systemu informatycznego

Partner Serwis Sp. z o.o.

Partner Serwis Sp. z o.o.

Podpisanie umowy z dostawcą, Usługi, Wybór dostawcy usług towarzyszących, Wybór systemu informatycznego

Biuro Studiów i Projektów Gazownictwa GAZOPROJEKT SA

Biuro Studiów i Projektów Gazownictwa GAZOPROJEKT SA

Diagnoza stanu organizacji, Model usprawnień organizacji, Podpisanie umowy z dostawcą, Usługi, Wsparcie we wdrożeniu, Wybór dostawcy usług towarzyszących, Wybór systemu informatycznego

Senetic sp. z o.o.

Senetic sp. z o.o.

Dystrybucja, Podpisanie umowy z dostawcą, Wybór dostawcy usług towarzyszących, Wybór systemu informatycznego

IOW Trade sp. z o.o.

IOW Trade sp. z o.o.

Dystrybucja, Podpisanie umowy z dostawcą, Wybór dostawcy usług towarzyszących, Wybór systemu informatycznego

EWE energia sp. z o.o.

EWE energia sp. z o.o.

Diagnoza stanu organizacji, Dystrybucja, Model usprawnień organizacji, Podpisanie umowy z dostawcą, Wybór dostawcy usług towarzyszących, Wybór systemu informatycznego

Homanit Krosno Odrzańskie Sp. z o.o.

Homanit Krosno Odrzańskie Sp. z o.o.

Podpisanie umowy z dostawcą, Przemysł, Wybór dostawcy usług towarzyszących, Wybór systemu informatycznego

Melle Sp. z o.o.

Melle Sp. z o.o.

Podpisanie umowy z dostawcą, Przemysł, Wybór dostawcy usług towarzyszących, Wybór systemu informatycznego

SORIMEX sp. z o.o. sp. k.

SORIMEX sp. z o.o. sp. k.

Podpisanie umowy z dostawcą, Przemysł, Wsparcie we wdrożeniu, Wybór dostawcy usług towarzyszących, Wybór systemu informatycznego

ZPUE S.A.

ZPUE S.A.

Podpisanie umowy z dostawcą, Przemysł, Wybór dostawcy usług towarzyszących, Wybór systemu informatycznego

Zakłady Metalowe „DEZAMET” S.A.

Zakłady Metalowe „DEZAMET” S.A.

Podpisanie umowy z dostawcą, Przemysł, Wybór dostawcy usług towarzyszących, Wybór systemu informatycznego

WIŚNIOWSKI Sp. z o.o. S.K.A.

WIŚNIOWSKI Sp. z o.o. S.K.A.

Diagnoza stanu organizacji, Model usprawnień organizacji, Podpisanie umowy z dostawcą, Przemysł, Wybór dostawcy usług towarzyszących, Wybór systemu informatycznego

PROJPRZEM S.A.

PROJPRZEM S.A.

Diagnoza stanu organizacji, Model usprawnień organizacji, Podpisanie umowy z dostawcą, Przemysł, Wsparcie we wdrożeniu, Wybór dostawcy usług towarzyszących, Wybór systemu informatycznego

JM elektronik Sp. z o.o.

JM elektronik Sp. z o.o.

Diagnoza stanu organizacji, Model usprawnień organizacji, Podpisanie umowy z dostawcą, Przemysł, Wybór dostawcy usług towarzyszących, Wybór systemu informatycznego

Etisoft Sp. z o.o.

Etisoft Sp. z o.o.

Diagnoza stanu organizacji, Model usprawnień organizacji, Podpisanie umowy z dostawcą, Przemysł, Wsparcie we wdrożeniu, Wybór dostawcy usług towarzyszących, Wybór systemu informatycznego

Synteza Sp. z o.o.

Synteza Sp. z o.o.

Podpisanie umowy z dostawcą, Przemysł, Wybór dostawcy usług towarzyszących, Wybór systemu informatycznego

SeaKing Poland Ltd. Sp. z o.o.

SeaKing Poland Ltd. Sp. z o.o.

Diagnoza stanu organizacji, Model usprawnień organizacji, Podpisanie umowy z dostawcą, Przemysł, Wsparcie we wdrożeniu, Wybór dostawcy usług towarzyszących, Wybór systemu informatycznego

Sanpol Sp. z o.o

Sanpol Sp. z o.o

Diagnoza stanu organizacji, Dystrybucja, Model usprawnień organizacji, Podpisanie umowy z dostawcą, Wsparcie we wdrożeniu, Wybór dostawcy usług towarzyszących, Wybór systemu informatycznego

PROMAG S.A.

PROMAG S.A.

Podpisanie umowy z dostawcą, Przemysł, Wsparcie we wdrożeniu, Wybór dostawcy usług towarzyszących, Wybór systemu informatycznego

Apator Powogaz S.A.

Apator Powogaz S.A.

Diagnoza stanu organizacji, Model usprawnień organizacji, Podpisanie umowy z dostawcą, Przemysł, Wsparcie we wdrożeniu, Wybór dostawcy usług towarzyszących, Wybór systemu informatycznego

PORTA KMI POLAND Sp. z o.o. Sp. K.

PORTA KMI POLAND Sp. z o.o. Sp. K.

Podpisanie umowy z dostawcą, Przemysł

PCO Spółka Akcyjna

PCO Spółka Akcyjna

Podpisanie umowy z dostawcą, Przemysł, Wybór dostawcy usług towarzyszących, Wybór systemu informatycznego

MAKRUM Project Management Sp. z o.o. 

MAKRUM Project Management Sp. z o.o. 

Diagnoza stanu organizacji, Model usprawnień organizacji, Podpisanie umowy z dostawcą, Przemysł, Wsparcie we wdrożeniu, Wybór dostawcy usług towarzyszących, Wybór systemu informatycznego

KPPD – Szczecinek S.A.

KPPD – Szczecinek S.A.

Podpisanie umowy z dostawcą, Przemysł, Wsparcie we wdrożeniu, Wybór dostawcy usług towarzyszących, Wybór systemu informatycznego

Inline Poland Sp. z o.o.

Inline Poland Sp. z o.o.

Diagnoza stanu organizacji, Model usprawnień organizacji, Podpisanie umowy z dostawcą, Przemysł, Wsparcie we wdrożeniu, Wybór dostawcy usług towarzyszących, Wybór systemu informatycznego

Fawor Spółdzielnia Piekarsko – Ciastkarska

Fawor Spółdzielnia Piekarsko – Ciastkarska

Diagnoza stanu organizacji, Model usprawnień organizacji, Podpisanie umowy z dostawcą, Przemysł, Wsparcie we wdrożeniu, Wybór dostawcy usług towarzyszących, Wybór systemu informatycznego

Zakład Aparatury Elektrycznej Ergom Sp. z o.o.

Zakład Aparatury Elektrycznej Ergom Sp. z o.o.

Diagnoza stanu organizacji, Model usprawnień organizacji, Podpisanie umowy z dostawcą, Przemysł, Wybór dostawcy usług towarzyszących, Wybór systemu informatycznego

Energomontaż – Południe S.A.

Energomontaż – Południe S.A.

Podpisanie umowy z dostawcą, Usługi, Wybór dostawcy usług towarzyszących, Wybór systemu informatycznego

DEFOR S.A.

DEFOR S.A.

Podpisanie umowy z dostawcą, Przemysł, Wybór dostawcy usług towarzyszących, Wybór systemu informatycznego

C&C Partners Sp. z o.o.

C&C Partners Sp. z o.o.

Dystrybucja, Podpisanie umowy z dostawcą, Wybór dostawcy usług towarzyszących, Wybór systemu informatycznego

Instytut Badań i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL Sp. z o.o.

Instytut Badań i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL Sp. z o.o.

Diagnoza stanu organizacji, Insytytucje, Model usprawnień organizacji, Podpisanie umowy z dostawcą, Wybór dostawcy usług towarzyszących, Wybór systemu informatycznego

Enea Logistyka sp. z o.o.

Enea Logistyka sp. z o.o.

Diagnoza stanu organizacji, Dystrybucja, Model usprawnień organizacji, Podpisanie umowy z dostawcą, Wybór dostawcy usług towarzyszących, Wybór systemu informatycznego

AXA Stenman Poland Sp. z o.o.

AXA Stenman Poland Sp. z o.o.

Diagnoza stanu organizacji, Model usprawnień organizacji, Podpisanie umowy z dostawcą, Przemysł, Wsparcie we wdrożeniu, Wybór dostawcy usług towarzyszących, Wybór systemu informatycznego

Zakład Produkcji Automatyki Sieciowej S.A.

Zakład Produkcji Automatyki Sieciowej S.A.

Diagnoza stanu organizacji, Model usprawnień organizacji, Podpisanie umowy z dostawcą, Przemysł, Wsparcie we wdrożeniu, Wybór dostawcy usług towarzyszących, Wybór systemu informatycznego

Eksperci Cyfrowej Transformacji